Kotły C.O. START O FIRMIE KOTŁY C.O. ECO-PLUS SKLEP USŁUGI NAGRODY FAQ KONTAKT
Palenisko bezrusztowe

Sterownik GECO

Podajnik ślimakowy

Schemat działania

Certyfikat IChPW

Kotły ECO-PLUS

Kotły

EcoPosiada certyfikat IChPW na "znak bezpieczeństwa ekologicznego"

Eco-Plus są to kotły typu: retortowego (typu: "Stoker") z ciągłym automatycznie sterowanym podawaniem paliwa (eco-groszku), oraz regulowaną ilością powietrza dozowanego do komory spalania.

Kotły uniwersalne Eco-Plus różnią się od kotłów Eco-Plus tym, iż posiadają dodatkowe palenisko rusztowe dające możliwości spalania innych paliw niż ekogroszek (np. orzech, drewno i inne) w przypadku braku paliwa bądź zaniku prądu.

Konstrukcja tych kotłów umożliwia uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej i ekologicznej oraz najniższych kosztów ogrzewania (tablica nr 1).

Tablica nr 1: Porównanie kosztów
Lp Rodzaj energii Cena Sprawność Koszt ciepła (zł/MWh)
1 Energia elektryczna 0,60 KWh 95% 630,15
2 Gaz 2,30 zł/m3 90% 266,40
3 Olej opałowy 2,95 zł/dm3 88% 350,18
4 Propan-Butan 3,20 zł/m3 88% 293,20
5 Węgiel orzech 0,56 zł/kg 65% 128,55
6 Węgiel ecogroszek 0,68 zł/kg 89% 106,40

Kotły te charakteryzują się dużymi możliwościami regulacji mocy w szerokim zakresie (25-100% mocy znamionowej). Charakteryzują się również samoczyszczącym paleniskiem retortowym, w którym spala się określona ilość paliwa jaka jest niezbędna do otrzymania temperatury zadanej przez użytkownika
na sterowniku elektronicznym.

Kotły te nie wymagają stałej obsługi, a ogranicza się ona tylko do uzupełnienia paliwa w zbiorniku raz na parę dni (2-6 dni), oraz do opróżnienia szuflady z popiołem.

Pracują one zgodnie z normą PN-91 B-02413 w systemie otwartym. Zaletą tych kotłów jest również możliwość spalania w nich biomasy w postaci pelet o wymiarach Ø 8x20 lub zbliżonych, oraz pelet
i węgla.

Wymiennik ciepła wykonany jest z płaskich panel pionowych, a przepływ spalin odbywa się w układzie trzy ciągowym co umożliwia bardzo dobre wymianę ciepła i utrudnia osadzanie się pyłów na ścianach komór (schemat V przepływu spalin).

Typoszereg tych kotłów to: 15kW, 19 kW, 25 kW, 38 kW, 50 kW, 75 kW, 100 kW, 125 kW, 150 kW.

Są one wykonane z wysokiej jakości blach kotłowych, w gatunku P265GH wg Normy PN-EN 10028-2, spawanych w osłonie argonu co daje im żywotność zbliżoną do kotłów żeliwnych. Charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością dochodzącą do 90% przy dobrej jakości węgla co obrazuje certyfikat Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na Znak "bezpieczeństwa ekologicznego" nr 694 z dnia 10.09.2008r.
w klasie A

Kotły ECO-PLUS Kotły ECO-PLUS Kotły ECO-PLUS

Atest energetyczny ECO-PLUS 4106/DG-T2WZ


Strona główna  ::  O firmie  ::  Kotły CO  ::  Eco-plus  ::  Sklep  ::  Usługi  ::  Nagrody  ::  FAQ  ::  Kontakt
© 2010 ECOBIEL. Wszystkie prawa zastrzeżone.