Kotły C.O. START O FIRMIE KOTŁY C.O. ECO-PLUS SKLEP USŁUGI NAGRODY FAQ KONTAKT
Kocioł C.O. Eco-plus uniwersalny

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

1) Z jakiej grubości blachy i jakiego jej gatunku jest wykonany kocioł Eco-Plus?
2) Jaka obowiązuje zapłata przy odbiorze kotła?
3) W jakiej formie jest dostarczany kocioł na miejsce?
4) Czy kotły dowożone są do klienta?
5) Czy kotły można montować w układzie zamkniętym?
6) Co zrobić gdy nie pracuje podajnik, wentylator lub buczy silnik?
7) Co zrobić gdy kocioł dymi lub skrapla się woda w kotle?
8) Jak należy prawidłowo wykonać przyłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania?
9) Jak dobrać kocioł?
10) Wygaszanie kotła (praca automatyczna).
11) Usługi.
12) Salon sprzedaży prowadzi:
13) Dofinansowanie.1) Z jakiej grubości blachy i jakiego jej gatunku jest wykonany kocioł Eco-Plus?
Płaszcz wewnętrzny kotła dla wielkości do 25kW wykonany jest z blachy kotłowej w gatunku P265GH o grubości 5mm natomiast płaszcz zewnętrzny o grubości 4mm, a obudowa o grubości 1mm lakierowana, 25÷50kW o grubości 6mm, a powyżej 50kW o grubości 7÷8mm.2) Jaka obowiązuje zapłata przy odbiorze kotła?
Obowiązuje zapłata gotówkowa lub na raty po podpisaniu umowy z Bankiem Ochrony Środowiska.3) W jakiej formie jest dostarczany kocioł na miejsce?
W przypadku utrudnionego transportu do kotłowni można kocioł zdemontować - osobno przetransportować wymiennik, osobno komorę paleniska, oddzielnie izolację cieplną oraz pozostałe części.4) Czy kotły dowożone są do klienta?
Kotły do 15 km są dowożone nieodpłatnie - bez transportu do kotłowni, natomiast powyżej 15 km dowozimy kotły odpłatnie w zależności od wielkości kotła i środka transportu.5) Czy kotły można montować w układzie zamkniętym?
Zgodnie z normą PN-91/B024413 kotły węglowe muszą być montowane w układzie otwartym, w przypadku braku takiej możliwości można zastosować wymiennik płytowy i instalację centralnego ogrzewania pozostawić w układzie zamkniętym, a kocioł zgodnie z w/w normą w układzie otwartym (z naczyniem wyrównawczym przelewowym)6) Co zrobić gdy nie pracuje podajnik, wentylator lub buczy silnik?
Należy sprawdzić kondensator a przy podajniku rozsprzęglić ślimak i obrócić 3 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo). Jeżeli ślimak stawia opór należy usunąć obce ciało (blacha, śruba, kamień w węglu) z podajnika ślimakowego i ponowić próbę obrócenia ślimaka jeżeli już nie stawia oporu to go zasprzęglić (założyć klin, zawleczkę lub bolec). Następnie należy uruchomić pracę automatyczną kotła. Jeżeli na sterowniku GECO świeci dioda podajnika lub wentylatora a mimo to podajnik lub wentylator nie pracuje to należy wezwać serwis (może być uszkodzony moduł w sterowniku).7) Co zrobić gdy kocioł dymi lub skrapla się woda w kotle?
Przy wydostaniu się dymu należy wyłączyć kocioł i sprawdzić uszczelnienia drzwiczek oraz klapy zbiornika paliwa. Otworzyć pokrywy i wyczyścić dokładnie przegrody kotła i jego czopucha. Sprawdzić czy wylot komina nie kończy się poniżej kalenicy dachu.
Po rozruchu kotła i po każdym jego postoju należy rozgrzać kocioł do ~ 70°C i utrzymać taką temperaturę parę godzin, aby wyrównać temperaturę i usunąć skraplanie na komorach kotła.8) Jak należy prawidłowo wykonać przyłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania?
W zależności od złożoności instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować zawór trzy lub czterodrożny, który zabezpiecza powrót wody z instalacji c. o. poniżej 55°C i tym samym zapobiega skraplaniu się pary wodnej na komorach wymiennika kotła która w połączeniu z tlenkiem siarki powoduje przyspieszoną korozję wymiennika. Zapobiega to również osadzaniu się pyłu węglowego na komorach wymiennika, zwiększając żywotność i sprawność kotła.9) Jak dobrać kocioł?

Należy wziąć pod uwagę takie parametry jak:
    a) kubatura w m3
    b) powierzchnię ogrzewalną w m2
    c) rodzaj instalacji i ocieplenia budynku
    d) komfort obsługi kotłowni - częstotliwość z jaką należy kontrolować pracę kotła. kocioł należy dobrać z zapasem nie większym niż 10%.

Podstawą doboru kotła jest bilans cieplny strat budynku w przybliżeniu można przyjąć.
    a) na dom energochłonny (cegła, pustak zwykłe okna) 150W/m2 - powierzchni 58 W/m3 - kubatury
    b) na dom średnio energochłonny (max) 100W/m2 - powierzchni 35,8W/m3-kubatury
    c) na dom docieplony (max 8-10 cm styropian + docieplone stropy) 70W/m2 - powierzchni 29W/m3 - kubatury
dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej należy do obl. mocy dodać od 20÷30 w zależności od ilości osób i ilości wody z używanej / osobę.10) Wygaszanie kotła (praca automatyczna).
Może to nastąpić w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności (poniżej 24 MJ/kg) lub o niskiej częściach lotnych (poniżej 30% - brak odpalania) lub przez niewłaściwe ustawienie parametrów pracy (zły czas podawania, przerwy w podawaniu i podtrzymania). Parametry należy ustawić tak aby spalanie (żar) odbywał się 1-2cm względem oczyszczonej płaszczyzny retorty (a nie w głębi - nastąpi uszkodzenie retorty) lub zbyt wysoko 4-5 cm - nastąpi niedopalenie paliwa jego przesyp do komory popielnikowej i wygaszanie paleniska. Korektę przeprowadzić przez parę godzin i korygować parametry po 2 godzinach aż do ustalenia prawidłowego spalania). Przyczyną wygaszania może być również zbyt mały odbiór ciepła (np. cały dzień nikt nie pobiera ciepłej wody). Kocioł nie może pracować
z mniejszą mocą niż ta która jest wynikiem samego podtrzymania (przepalenie procesu palenia). Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95°C, włącza się blokada podtrzymania i kocioł gaśnie.11) Usługi.
Zakład wykonuje:

 • montaż kotłów i modernizacje kotłowni
 • instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowe, podłogowe i płaszczyznowe)
 • instalacje kolektorów słonecznych
 • instalacje wymienników ciepłej wody użytkowej
 • instalacje pomp ciepła


12) Salon sprzedaży prowadzi:

 • sprzedaż ekologicznych kotłów węglowych - retortowych i tłokowych produkcji własnej i innych firm
 • kotłów komorowych z obsługą raz na 24 h
 • kotłów gazowych wiszących i stojących (z zamkniętą komorą spalania i z otwartą komorą spalania, zwykłych
  i kondensacyjnych) renomowanych firm
 • pomp ciepła - renomowanych firm z zasilaniem poziomym lub pionowym jak również woda - powietrze
  lub powietrze - powietrze


13) Dofinansowanie.
Wykaz instytucji dotujących i kredytujących inwestycje ekologiczne:

 • Programy miejskie i gminne ograniczenia niskiej emisji (PONE) - sprawdzić w Urzędzie Miasta lub Gminy
  czy istnieje taki program
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 • Fundacja Poszanowania Energii
 • Fundacja Ekofundusz

Strona główna  ::  O firmie  ::  Kotły CO  ::  Eco-plus  ::  Sklep  ::  Usługi  ::  Nagrody  ::  FAQ  ::  Kontakt
© 2010 ECOBIEL. Wszystkie prawa zastrzeżone.