Charakterystyka

Charakterystyka produkowanych kotłów typu ECO-PLUS
Moc cieplna Powierzchnia grzewcza kotła Sprawność cieplna Średnie zużycie paliwa podstawowego Pojemność zbiornika na węgiel Orientacyjna powierzchnia ogrzewana
15 kW 1,65 m2 88,5% 1,1 kg/h 150 kg 120÷175 m2
19 kW 2,1 m2 89% 1,3 kg/h 150 kg 150÷230 m2
25 kW 2,6 m2 89,7% 1,7 kg/h 150 kg 200÷300 m2
38 kW 4,12 m2 89,7% 2,6 kg/h 175 kg 300÷450 m2
50 kW 5,5 m2 89,7% 3,4 kg/h 300 kg 450÷600 m2
75 kW 8,6 m2 89,7% 5,3 kg/h 300 kg 650÷800 m2
100 kW 12,0 m2 89,7% 7,0 kg/h 350 kg 850÷1100 m2
150 kW 16,5 m2 89,7% 10,5 kg/h 350 kg 1350÷1800 m2

Parametry techniczne

Parametry techniczne kotłów typu ECO-PLUS
Moc cieplna Wymiary
(wys. x szer. x głęb.)
Pojemność zb.
na węgiel
Pojemność wodna Maks. ciśnienie robocze Maks. temperatura wody
15 kW 1450 x 1150 x 700 mm 150kg 45 dm3 0,2 MPa 60÷95°C
19 kW 1450 x 1100 x 850 mm 150kg 55 dm3 0,2 MPa 60÷95°C
25 kW 1400 x 1150 x 800 mm 150kg 70 dm3 0,2 MPa 60÷95°C
38 kW 1400 x 1200 x 900 mm 175 kg 105 dm3 0,2 MPa 60÷95°C
50 kW 1650 x 1320 x 950 mm 300 kg 130 dm3 0,25 MPa 60÷95°C
75 kW 1750 x 1410 x 1200 mm 300 kg 160 dm3 0,25 MPa 60÷95°C
100 kW 1800 x 1450 x 1250 mm 300 kg 180 dm3 0,25 MPa 60÷95°C
150 kW 1850 x 1490 x 1300 mm 300kg 190 dm3 0,25 MPa 60÷95°C

Zastosowanie

Kocioł ECO-PLUS może ogrzewać budynki mieszkalne, jedno i wielorodzinne, budynki gospodarcze, handlowe, szkoły, przedszkola, hurtownie, ogrodnictwa itp.

Może współpracować z wymiennikiem CWU i może przygotowywać (ogrzewać) ciepłą wodę użytkową przez cały rok przy najniższym koszcie w stosunku do wszystkich pozostałych systemów.

Zalecanym paliwem jest węgiel kamienny produkowany m. in. w kopalni "Julian" w Piekarach Śląskich o nazwie groszek "Eco-Plus", który jest tańszy od innych asortymentów o około 20 %.

Paliwo

Zalecanym paliwem do kotów retortowych jest:
węgiel energetyczny typu 31,2 lub 31 sortyment "Groszek II" płukany z ilością podziarna w ilości poniżej 0,6, o uziarnieniu 8÷20mm lub rozszerzonej granulacji 5÷25mm o parametrach:
    - wartość opałowa Q < 26 MJ/Kg
    - zawartość popiołu A < 10%
    - zawartość wilgoci W < 10%
    - zawartość części lotnych V > 28%
    - zawartość siarki S < 0,6U%
    - temperatura mięknięcia popiołu tA > 1200°C
    - zdolność spiekania: RI < 5 (dopuszcza się do 10)

Niewłaściwe paliwo wykazuje cechy działania destrukcyjnego. Do najważniejszych parametrów jakościowych węgla należy zaliczyć wyżej wymienione, Niewłaściwe jakości węgla determinują prawidłową pracę systemu zasilania paliwa podajnika ślimakowego, oraz prawidłowego procesu spalania w palenisku retortowym (szlakowanie, spiekanie złoża paliwa) lub wygaszanie paleniska.

Do polecanych węgli do kotłów retortowych należy zaliczyć węgieł z Zakładów Górniczych w Piekarach Śląskich (Dawna KWK "Julian" oraz należący do KHW S. A. Katowicki Węgiel Sp. z o.o. (paliwo ECORET), Sosnowiec ul. Minerów 2, KWK Chwałowice, i innych jak Kompanie Węglowe S. A Boruta - Jankowice, Bobrek Centrum i inne.